Aktywizacja seniora, czy warto?

Aktywizacja seniora, czy warto?

Aktywizacja seniora, czy warto?

Czym jest aktywizacja seniora? Aktywność, twórczość i poczucie bycia potrzebnym są podstawowymi potrzebami każdego człowieka. Człowiek jest istotą zajęciową i potrzebuje podejmować aktywność w różnych dziedzinach życia. Jest to związane z potrzebą rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości, przynależności, realizowanie planów życiowych.  Oczywiście to zaangażowanie jest różne u różnych ludzi i zależy od wieku, stanu zdrowia oraz warunków fizycznych. Praca jest zwykle tą aktywnością, która zajmuje większość naszego życia, natomiast przejście na emeryturę powoduje konieczność poszukiwania nowych form zaangażowania. Aktywizować należy również osoby z chorobą otępienną i Alzheimera, co korzystnie wpływa na proces rehabilitacji.

Dlaczego warto aktywizować podopiecznych?

Aktywizacja pozwala na:

 • Zmniejszenie skali negatywnych zachowań u osób z demencją
 • Opóźnienie tempa postępowania choroby demencyjnej
 • Zahamowanie postępowania deprywacji sensorycznej (zanik odczuwania bodźców przez zmysły)
 • Organizację wolnego czasu
 • Budowania pozytywnych relacji z otoczeniem
 • Lepszą współpracę podopiecznego z opiekunem
 • Zachowanie stabilności emocjonalnej
 • Utrzymanie sprawności fizycznej
 • Usamodzielnienie, pobudzenie zaradności
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zachowanie prawidłowego rytmu okołodobowego podopiecznego
 • Lepszą jakość życia
 • Lepsze przystosowanie się osób starszych do nowych sytuacji społecznych
 • Integrację w grupie
 • Likwidacje stresu, przywraca chęć do życia
 • Wypełnienie wolnego czasu
 • Rozbudzenie wiary w sens życia

Badania prowadzone przez Fundację McArthura wykazały, że ok. 70% procesów związanych ze starzeniem się można formować i poprawiać. Starość może być zdrowa, aktywna i radosna. Podstawowym zadaniem człowieka starszego jest przystosowanie się do zmieniających warunków życia i modyfikowanie ich do własnych potrzeb. Zachowanie wysokiej aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej daje szanse na utrzymanie długiego życia, zachowania niezależności i poprawy jakości funkcjonowania. W Polsce aktywna starość jest ciągle zjawiskiem nowym, głównie ze względu na stereotypy seniora jako osoby schorowanej, samotnej i nieporadnej.

Formy aktywizacji

Formy aktywizacji zależą od stanu zdrowia, wieku i możliwości osoby starszej. Bardzo dobrą formą zaangażowania seniorów jest szeroko pojęta działalność społeczna, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Szczególnie ważna dla seniorów są aktywności:

 • Domowo-rodzinna, czyli wypełnianie różnych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
 • Kulturalna, jako przejaw miejskiego stylu życia (czytelnictwo, kino, teatr,  instytucje kulturalne, kluby seniora)
 • Zawodowa, która zaspokaja potrzeby uznania, przydatności, użyteczności
 • Społeczna, szczególnie dla osób, które dawniej wyróżniały się w tej formie aktywności
 • Edukacyjna, która umożliwia ćwiczenie umysłu i ciągłe doskonalenie się
 • Religijna – w wieku starszym wzrasta znaczenie religii i udziału w obrzędach religijnych.
 • Rekreacyjna – sport i wysiłek fizyczny, odpoczynek, zajęcia wykonywane dla własnej przyjemności.

Każdy człowiek, niezależnie od wieku potrzebuje aktywizacji, która jest w stanie wpłynąć znacząco na jakość życia, poprawić zdrowie i wprowadzić radość. Im dłużej człowiek pracuje nad sobą tym później zaczyna odczuwać negatywne skutki starości. Człowiek starszy, chory, lub niepełnosprawny nie musi być wykluczony ze społeczeństwa i może prowadzić życie pełne, aktywne i szczęśliwe.

Related Posts

Enter your keyword