Demografia

Demografia, czy można ją oszukać?

Demografia, czy można ją oszukać?

Demografia w Polsce Od kilkunastu lat możemy w Polsce obserwować bardzo trudną sytuację demograficzną. Raport GUS z 2018 roku stwierdza, że w najbliższych latach raczej nie możemy spodziewać się poprawy koniunktury. Demografia w Polsce nie będzie stabilnie wzrastać i rozwijać się. Na trudny stan rzeczy składa się niska liczba zawieranych małżeństw i idący za tym […]

Enter your keyword