Czym jest opieka wytchnieniowa

Czym jest opieka wytchnieniowa

Czym jest opieka wytchnieniowa

Opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad tymi osobami mogą skorzystać z programu finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Opieka Wytchnieniowa. Na realizację tego projektu przeznaczono w 2019 roku 110 mln zł.

Cele programu

Celem programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka Wytchnieniowa daje możliwość doraźnej, czasowej pomocy, polegającej na odciążeniu opiekunów w ich codziennych obowiązkach, umożliwiając odpoczynek i znalezienie czasu dla siebie.

Program, który jest kierowany do gmin i powiatów zakłada finansowe wsparcie samorządów do 80 %  kosztów realizacji zadania. Udzielana pomoc zakłada następujące formy:

 • Pobyt dzienny
 • Pobyt całodobowy
 • Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, terapeutyczne)
 • Nauka pielęgnacji
 • Rehabilitacja
 • Dietetyka

Jak jest realizowany program?

Program jest realizowany w trzech modułach:

 1. Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego, skierowana do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form wsparcia (w miejscu zamieszkania, w ośrodku wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej).
 2. Pobyt całodobowy w ośrodkach wsparcia
 3. Poradnictwo specjalistyczne

Pierwszym krokiem do skorzystania z opieki wytchnieniowej jest wizyta u lekarza specjalisty, który wypełnia Kartę Oceny Stanu Pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności, która jest podana w orzeczeniu. Następnie opiekun musi wystąpić do gminy o przyznanie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Gmina wyda decyzję administracyjną o przyznaniu opieki oraz poinformuje opiekuna o prawach i obowiązkach z niej wynikających.

Ile kosztuje opieka wytchnieniowa?

Koszty usługi opieki wytchnieniowej są ograniczone i wynoszą:

 • 30 zł za jedną godzinę opieki w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania podopiecznego
 • 20 zł za jedną godzinę zorganizowanego wsparcia w ośrodku lub domu pomocy społecznej
 • 40 zł za jedną godzinę poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki
 • 180 zł za jeden dzień całodobowy

W przypadku wsparcia całodobowego lub w przypadku opieki powyżej 4 godzin dziennie placówka zapewnia wyżywienie dla podopiecznego.

Niestety usługa opieki wytchnieniowej posiada limity, które wynoszą:

 • 14 dni w przypadku opieki całodobowej
 • 240 godzin wsparcia w ramach pobytu dziennego.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie ponoszą żadnych kosztów w  związku z realizacja usługi.

Related Posts

Enter your keyword