Demografia, czy można ją oszukać?

Demografia, czy można ją oszukać?

Demografia, czy można ją oszukać?

Demografia w Polsce

Od kilkunastu lat możemy w Polsce obserwować bardzo trudną sytuację demograficzną. Raport GUS z 2018 roku stwierdza, że w najbliższych latach raczej nie możemy spodziewać się poprawy koniunktury. Demografia w Polsce nie będzie stabilnie wzrastać i rozwijać się. Na trudny stan rzeczy składa się niska liczba zawieranych małżeństw i idący za tym spadek dzietności, masowa emigracja młodych ludzi i postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W 2018 roku liczba ludności w naszym kraju wyniosła 38411 tyś., o 22 tysiące mniej niż w roku poprzednim. Można więc stwierdzić, że ludzi ubywa sukcesywnie od 2012 roku. Na takie uwarunkowania ma wpływ ujemny przyrost naturalny, który jest w Polsce obecny od 2013 roku, czyli zmniejsza się ilość urodzeń w stosunku do zgonów. Zwiększeniu natomiast ulega liczba osób starszych (w wieku powyżej 65 roku życia), która zwiększyła się w 2018 roku o 212 tyś. osób.

Czy demografia da się oszukać?

Moim zdaniem demografia nie da się oszukać, proces starzenia społeczeństwa będzie postępował i nikt nie ma pomysłu jak temu zaradzić. Niesie to za sobą ogromne wyzwania nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale również zdrowotnej i socjalnej. Przybywać będzie ludzi, którzy potrzebować będą specjalistycznej opieki medycznej i opiekuńczej. Negatywne trendy demograficzne niewątpliwie wymuszą zmiany systemowe w służbie zdrowia i systemie ubezpieczeń społecznych. Zawody medyczne będą na wagę złota w zmieniającym się społeczeństwie. Warto więc dziś pomyśleć o kształceniu się i zdobywaniu doświadczenia w takich zawodach jak pielęgniarka, ratownik, czy opiekun medyczny. Powyższe zawody staną się deficytowe.  Przy rosnącej liczbie osób starszych  i braku odpowiednich pomysłów systemowych szpitale, domy opieki oraz ZOL-e  będą przepełnione, na co rozwiązaniem może być prywatna służba zdrowia i usługi opiekuńcze, być może częściowo finansowane z budżetu państwa. Demografia ma tutaj kluczowe znaczenie. Pozostaje tylko zadać pytanie, czy poziom zamożności ludzi będzie na tyle duży, aby sfinansować rosnące potrzeby związane z opieką i ochroną zdrowia.

Related Posts

Enter your keyword