Opieka nad osobą chorą na chorobę Aizheimera

Opieka nad osobą chorą na chorobę Aizheimera

Opieka nad osobą chorą na chorobę Aizheimera

Jak wygląda opieka nad osobą chorą na chorobę Alzheimera? Na co zwrócić uwagę? Czym jest choroba Alzheimera? Jak wygląda opieka z korzyścią zarówno dla podopiecznego, jak i opiekuna.

Co to jest choroba Alzheimera?

dla podopieczne

Choroba Alzheimera jest jedną z najczęściej występujących chorób otępiennych, wśród ludzi starszych. Opisana została w 1907 roku przez niemieckiego neurologa Aloisa Alzheimera i jest ona procesem zwyrodnieniowym mózgu, który powoduje zanik komórek nerwowych i odkładanie się patologicznych białek. Dochodzi do degradacji funkcji korowych mózgu. Występują zaburzenia pamięci, rozumienia, myślenia, liczenia, orientacji oraz zdolności uczenia się.

Stopniowo zostają zaburzone funkcje werbalne, procesy orientacji, działania, planowania, pamięć operacyjna.

Można wyróżnić dwie podstawowe postaci występowania choroby: rodzinną i sporadyczną.

W postaci rodzinnej pierwsze objawy występują zwykle już ok. 40 roku życia, natomiast w postaci sporadycznej objawy pojawiają się przeważnie po 65 roku życia. Około 90% wszystkich przypadków choroby stanowi postać sporadyczna.

Objawy choroby

Zwykle pierwszy objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci krótkotrwałej i zdolności uczenia się. Pojawiają się problemy przy realizacji bardziej złożonych zadań, które wymagają koncentracji np. wypełnianie druków, zarządzanie finansami itp. Pamięć długoterminowa ulega pogorszeniu z biegiem czasu. Pojawiają się powtarzające się pytania o to samo, występują problemy w zapamiętywaniu np. nazw ulic, nazwisk itp.

Często występują również objawy depresyjne, zwykle w we wczesnym okresie choroby, kiedy osoba jeszcze zdaje sobie sprawę z problemu. Bardzo typowe są tzw. zespoły błędnego rozpoznania :

  • Objaw telewizora – podopieczny uważa za prawdę, to co widzi na ekranie telewizora.
  • Objaw lustra – podopieczny nie rozpoznaje swojego odbicia w lustrze.
  • Poczucie, że dom w którym mieszka nie jest jego własnym domem.
  • Działanie niecelowe, błądzenie, pobudzenie, zaburzenie snu, zaburzenia snu, agresja.

W późniejszym stadium choroby mogą pojawić się zaburzenia chodu, upadki oraz napady padaczkowe.

Leczenie choroby Alzheimera

Leczenie niestety nie jest w stanie odwrócić powstałych w mózgu zmian i jest ono leczeniem objawowym. Leki poprawiają metabolizm mózgowy, korzystnie wpływając na poprawę pamięci, kojarzenie i koncentrację. Zwykle stosuje się terapię lekami nootropowymi lub neuroleptykami. Ostatnie badania wykazały, ze korzystne dla pacjentów z choroba Alzheimera jest stosowanie galantaminy, która korzystnie wpływa na zdolności poznawcze mózgu.

Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera.

Opieka nad osoba z choroba Alzheimera ma charakter holistyczny, wymagający od opiekuna pełnego zaangażowania. Ważna jest świadomość, że chory potrzebuje pomocy nawet gdy nie ma świadomości, aby o nią prosić. Z biegiem postępu choroby, osoba staje się coraz bardziej niesamodzielna, bezkrytyczna, nie mająca poczucia zagrożenia. Ograniczeniu ulegają wszystkie czynności z zakresu samoobsługi.

Czas opieki wydłuża się stopniowo, od kilku godzin do opieki całodobowej. Opieka jest zwykle ciężka, bardzo uciążliwa i działa destrukcyjnie na całe życie zawodowe, społeczne i rodzinne opiekuna. Rodzina musi zrozumieć, że bliski z chorobą otępienną już nigdy nie  będzie taki jak wcześniej.

Osoba chora potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, miłości, zrozumienia oraz akceptacji. Ważna jest niezmienność środowiska życia i dostosowanie warunków do stopnia niepełnosprawności. Zbyt gwałtownie wprowadzone zmiany mogą spowodować strach, poczucie zagrożenia i dezorientację.

W planowaniu opieki warto uwzględnić uczestnictwo chorego w czynnościach dnia codziennego, takich jak gotowanie, nakrywanie do stołu, czy sprzątanie, aby uchronić podopiecznego przed bezcelowym chodzeniem. Dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa warto zapewnić choremu opiekę domową, korzystając z usług profesjonalnej firmy opiekuńczej, która zatrudnia doświadczonych opiekunów. Opiekun powinien umieć dostosować opiekę do etapowości choroby.

Celem opieki nad podopiecznym z choroba Alzheimera jest przede wszystkim dążenie do utrzymania jak najdłuższej samodzielności w zakresie samoobsługi i utrzymania względnie dobrej pamięci. Istotne  jest również utrzymanie prawidłowego rytmu dnia.

Related Posts

Enter your keyword