Co należy do obowiązków opiekuna?

Nasi opiekunowie wspierają, a często wręcz wyręczają rodziny (np. w sytuacji gdy dzieci mieszkają za granicą) w opiece nad seniorem zarówno poprzez proste czynności opiekuńcze takie pomoc w ubieraniu się, toalecie, prowadzeniu domu jak i asystowanie na wycieczkach, wspólne czytanie, spacery, wizyty u lekarza i wiele innych działań podejmowanych w celu aktywizowania naszych podopiecznych.

Co oferujemy

naszym opiekunkom i opiekunom?
  • Profesjonalne szkolenie z zakresu opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną, przeprowadzone z wykorzystaniem najnowszych technik i pomocy wizualnych. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zakończone jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyta wiedzę i umiejętności.

  • Profesjonalne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

  • Profesjonalne szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem.

  • Wsparcie zespołu składającego się z doświadczonych opiekunów osób starszych oraz opiekunów medycznych. W trudnych/problematycznych sytuacjach nasi opiekunowie mogą liczyć na wsparcie ze strony doświadczonych konsultantów.

  • Pracę w zespołach zadaniowych złożonych z opiekunów osób starszych, opiekunów dziecięcych, opiekunów medycznych, rehabilitantów, pielęgniarek, psychologów oraz lekarzy różnych specjalizacji, w tym m.in. geriatrów, psychiatrów, lekarzy rodzinnych.

  • Stabilność zatrudnienia

Aplikuj teraz!

Enter your keyword