Tags: opieka wytchnieniowa

Czym jest opieka wytchnieniowa

Czym jest opieka wytchnieniowa

Opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad tymi osobami mogą skorzystać z programu finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Opieka Wytchnieniowa. Na realizację tego projektu przeznaczono w 2019 roku 110 mln zł. Cele programu Celem programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobami dorosłymi ze […]

Enter your keyword